نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه لارستان، گراش، اوز، خنج و جویم

۲۴ نفر از نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه های لارستان، گراش، اوز، خنج و جویم که تا کنون صلاحیت آنان تائید شده و بدون انصراف در صحنه رقابت باقی مانده اند، معرفی شدند.

۲۴ نفر از نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه های لارستان، گراش، اوز، خنج و جویم که تا کنون صلاحیت آنان تائید شده و بدون انصراف در صحنه رقابت باقی مانده اند، معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور و به نقل از آفتاب لارستان آقایان: ۱- مهران آگاه از جویم ۲- عباس اسماعیلی از لار ۳- ناصر اسماعیلی از لار (دنگز) ۴- منصور باقدم از لار (صحرای باغ) ۵- یوسف بادپا از خنج ۶- علی اصغر بامداد از جویم  بنارویه ۷- علاءالدین بروجردی از لار ۸- حسن پرویز از لار (لطیفی) ۹- جمشید حق شناس از لار ۱۰- ابوطالب روئینا (لار) ۱۱- داریوش سپاده از گراش ۱۲- علیرضا شاهرخیان از لار (بیرم) ۱۳- یعقوب صالحی از اوز (محلچه) ۱۴- علی اصغر صداقت از لار (بیرم) ۱۵- محمود عسکرپور از لار ۱۶- مهران عسکری از اوز ۱۷- علی عظیمی از گراش ۱۸- مختار عیب جو از لار (صحرای باغ) ۱۹- قاسم فرسوده از گراش ۲۰- عبدالحمید فاطمیان از لار ۲۱- علی ملک پور از  لار (بیرم) ۲۲- وحید هادی پور از خنج ۲۳- ارسلان سلیمانی از لار ۲۴- خانم ماهرخ محبی از لار تائید صلاحیت شده و در صحنه مبارزات انتخاباتی هستند.

ضمناً سید محسن آیت الهی و عبدالرحیم مقیمی از لار و مهدی دژآباد از گراش تا کنون تائیدیه صلاحیت آنان اعلام نشده است و احمد حسن نژاد و محمد ناصری از گراش انصراف داده اند.