نشست فرماندار شهرستان اوز با اعضاء جدید شورای اسلامی فیشور

دوشنبه 31 خردادماه 1400، فرماندار شهرستان اوز در سالن کنفرانس فرمانداری میزبان اعضاء جدید شورای اسلامی فیشور، دهیار و معتمدین این روستا بود.

این جلسه با تلاوت قرآن توسط شیخ محمدعزیز حنیفی آغاز گردید و در ادامه بخشدار مرکزی بخش اوز ضمن معرفی اعضاء شورای اسلامی فیشور به فرماندار از شرکت 30 درصدی مردم در انتخابات خبر داد. سینا آقایاری اعضاء شورا را به همکاری و همدلی توصیه نموده و خاطرنشان کرد فیشور ظرفیت بالایی دارد و مردم فیشور لایق یک شورای قوی هستند.

امام جمعه فیشور نیز طی سخنانی کمبودها و نیازمندیهای فیشور را برشمرده و ضمن تقدیر و تشکر از اعضاء شورای کنونی تأکید کرد، قبول مسئولیت چیزی جز زحمت کشیدن برای خلق نیست. شاکر عبدی رئیس شورای اسلامی فیشور و مرتضی سلیمانی یکی از معتمدین حاضر در جلسه نیز در مورد ضرورت اتحاد طایفه ها، محله ها و مسئولین و برگزاری نشست منظم آنها با یکدیگر صحبت نمودند. در ادامه فرماندار شهرستان اوز ضمن تقدیر و تشکر از مجریان انتخابات اعم از مسئولین، بسیح، سپاه و خود مردم که حماسه ای دیگر خلق نمودند و تشکر از اعضاء قدیم و جدید شورا، مهمترین وظیفه شورا را خدمت به مردم دانسته و تأکید کرد شورا باید مطالبه گر باشد و مطالبات مردم را به جد پیگیری نماید. علی اصغر علیپور ضمن تمجید از جایگاه فیشور اظهار امیدواری کرد هر چه زودتر شاهد پیشرفت این روستا باشیم. وی تأکید کرد ضمن دوری از اقدامات خودسرانه و تشکل اتاق فکر با نخبگان و معتمدین، زمینه پیشرفت را فراهم نماییم. فرماندار شهرستان اوز، امام جمعه فیشور را محور وحدت در منطقه دانسته و تأکید کرد از وی در اتخاذ تصمیمات بیشتر کمک گرفته شود.

بعد از این نشست، جلسه ای نیز در اتاق بخشدار مرکزی شهرستان اوز برگزار گردید و بخشدار توصیه هایی برای عملکرد بهتر شورا رائه نمود. در این نشست، امام جمعه فیشور، دهیار، مرتضی سلیمانی ، عماد عمادی و ابراهیم ابراهیم پور از معتمدین محلی، اعضاء شورای جدید: شاکر عبدی، محمدعلی فیشوری، گلستان کفاش، فاطمه گل حقیقت و نادره ابراهیم پور حضور داشتند.