نشست مشترک هیأت مدیره پارک جنگلی، شورای اسلامی و دهیاری فیشور

یکشنبه چهارم مهرماه 1400 در محل پارک جنگلی فیشور، اعضاء هیأت مدیره پارک جنگلی، اعضاء شورای اسلامی فیشور و دهیاری طی نشست مشترکی در مورد مسائل و پروژه های پارک و همچنین برخی موضوعات دیگر بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پشور در این نشست که همه اعضاء شرکت داشتند از حامیان پارک جنگلی فیشور به عنوان نماد همدلی و همبستگی در جهت عمران و آبادانی محل یاد شد و حاضرین اظهار امیدواری کردند این همکاری و همدلی بین همه گروههای فعال در سطح جامعه تقویت گردد و برای بقاء و استمرار آن همگی تلاش و کوشش نمایند.

از جمله موضوعات کلی و مهمی که در این جلسه مطرح گردید می توان به پیشنهاد تشکیل گروههای مستقل مردمی در جهت حمایت از مدارس و معلمین و همچنین مسائل بهداشتی و درمانی اشاره نمود. هیأت مدیره پارک نیز ضمن تقدیر و تشکر از همکاری اعضاء شورای اسلامی و دهیاری در ادوار مختلف با حامیان پارک، درخواست نمودند که سالانه مبلغی از طرف شورا و دهیاری جهت اجرای برخی از پروژه های پارک اختصاص یابد. پیگیری اجرای پروژه میز کتاب و حصارکشی پارک به صورتی که ورودی آن فقط از یک جا باشد جهت کنترل ورود و خروج و ایجاد نظم و انضباط بیشتر،از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود.