نقش خانواده در کتابخوان نمودن فرزندان 

حميد عبداللهي: کتاب و کتابخوانی از مؤلفه‌های پیشرفت و ترقی فرهنگ جامعه است که ابعاد مختلف توسعه جوامع را در بر می‌گیرد.

اگر چه حضور و گسترش شبکه‌های مجازی

دسترسی به اطلاعات روز را آسانتر نموده ولی متأسفانه به نوعي باعث کمرنگ‌تر شدن علاقه ما به کتاب و کتابخوانی گردیده است،

ولی آشنايي با کتاب و کتابخوانی همیشه تأثیر بسزایی در کسب اطلاعات و آگاهی در زمینه های مختلف داشته و در آینده نیز خواهد داشت.

متأسفانه امروزه خیلی از کودکان و نوجوانان ما شاید در سال حتی یک کتاب نخوانند که بخش عمده آن عدم توجه خانواده هاست.

اگر ما از طرق مختلف از قبیل تشویق فرزندانمان با هدیه دادن کتاب،

ثبت نام آنها در کتابخانه ، کتاب خواندن خودمان در حضور شان و راههای دیگر آنان را به کتابخوانی ترغیب نمائيم مطمئناً تأثیر گذار خواهد بود.بطور قطع و یقین تماس فیزیکی با کتاب و ورق زدن صفحات کتاب به خودی خود اُنس و اُلفت جوانان را نسبت به کتابخوانی دوچندان می سازد.البته باید در این میان به انتخاب کتاب خوب و آموزنده نیز توجه ویژه داشت.

با توجه به اینکه در هفته کتاب و کتابخوانی هستیم جا دارد از همه کسانی که در این عرصه گامی برداشتند و در جهت ارتقاء فرهنگ جامعه تلاش و کوشش نمودند سپاسگزار و قدردان باشیم.