۵ نفر از دهستان فیشور در کلاس داوری درجه ٣ فوتسال شرکت کردند

لاس داوری درجه ٣ فوتسال روزهای چهارشنبه تا جمعه از ١٩ تا ٢١ مردادماه به مدت سه روز در شهر اشكنان از توابع شهرستان لامرد برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبری فيشور در اين دوره كه با حضور ٣٠ نفر برگزار شد، پنج نفر از فيشور و محلچه به نامهای منصور فريدی، سعيد غفاری، عمر خانه باز، جهانگير فيشوری و بنيامين كوهگرد شركت نمودند.

اين دوره با تدريس عليرضا يگانه به عنوان داور تدريس و قاسم واحدی به عنوان داور عملی برگزار شد و در پايان همه شركت كنندگان پس از شركت در آزمون، مدرك درجه ٣ فوتسال دريافت كردند.