پیام بخشدار مرکزی شهرستان اوز به مناسبت روز جهانی قدس

شاکر شیخ عبدلی:

القدس لنا

قدس از آن ماست

روز قدس يادگارحضرت امام خمینی (ره) است،

روز قدس نشان دهنده تعلق خاطر مسلمانان به  قبله اول خود و مسيري براي وحدت جهان اسلام است.

روز قدس فقط روز يك ملت نیست روز همه ملتهاي آزاده و ظلم ستيز است، فريادهاي آزادي خواهي ملت فلسطين به زودي به ثمر خواهد نشست و بنيان صهيونيست ريشه كن خواهد شد.

آخرین جمعه ماه رمضان روز حیات جاودانه اسلام است. حضرت امام (ره) به جهانيان فهماند که مسئله فلسطین یک مساله مهم، حساس و جهاني است و تنها براي مردم فلسطین مطرح نشده

امروز همه كساني که دم از حقوق بشر مي زنند، بايد پاسخ دهندکه چگونه مردم مظلوم و بی دفاع کشورهای مسلمان به شهادت می رسند؟

در روز قدس بامردم کشورهای مسلمان تجدید میثاق می کنیم و با آرمان های ابدي حضرت امام (ره) بیعت مجدد وگوش به فرمان رهبر معظم انقلاب بر عهدي كه بستيم مي مانيم.

جهانيان بايد آگاه و هوشيار باشند و بدانند كه روز قدس در سایه وحدت،  بین مسلمانان جهان همچنان جاودانه است.

 

سینا آقایاری

بخشدار مرکزی شهرستان اوز