کتابخانه امیر میرزایی فیشور به عنوان کتابخانه برگزیده استانی انتخاب شد

آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان فارس و تقدیر از کتابداران و مروجان کتابخوانی برتر، اواخر آبان ماه با حضور محمدرضا هراتی، معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی نهاد؛ محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس، جمعی از فرمانداران، شهرداران، مسئولان استانی، کتابداران و خیرین و فعالان حوزه کتاب و کتابخانه های عمومی استان فارس در شهر شیراز برگزار گردید.  

آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان فارس و تقدیر از کتابداران و مروجان کتابخوانی برتر، اواخر آبان ماه با حضور محمدرضا هراتی، معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی نهاد؛ محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس، جمعی از فرمانداران، شهرداران، مسئولان استانی، کتابداران و خیرین و فعالان حوزه کتاب و کتابخانه های عمومی استان فارس در شهر شیراز برگزار گردید.

در این مراسم از کتابخانه امیر میرزایی فیشور با مدیریت فاطمه گل حقیقت به دلیل فعالیتهای فرهنگی مطلوب کتابخانه ای به عنوان کتابخانه نمونه استانی تقدیر به عمل آمد .

و همچنین‌ استاندار فارس جناب دکتر ایمانیه به عنوان استانداری که از فعالتهای کتابخوانی حمایت نموده و کتابخانه مرکزی استان فارس را راه اندازی نموده اند مورد تقدیر قرار گرفتند.

دیگر برگزیدگان از شهرستان اوز بنیاد مسکن شهرستان اوز بود که به دلیل واگذاری زمین به کتابخانه قلات و همچنین واگذاری زمین به شهر کوره برای احداث کتابخانه مورد تقدیر قرار گرفت.

 خدیجه طاهر زینل عوضی خیر و بانی خیر کتابخاته اندیشه اوز  به دلیل اهدای کتاب به کتابخانه های شهرستان اوز به مبلغ یک‌ میلیارد ریال به عنوان خیر نمونه کشوری مورد تقدیر قرار گرفت.