کسب مقام سوم دو همگانی پنج هزار متری امارات توسط یکی از جوانان فیشور

عبدالمجید عزیزی جوان فیشوری در مسابقه دومیدانی همگانی امارات متحده عربی مقام سوم را کسب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پشور این مسابقه روز جمعه 23 مهرماه 1400 ساعت 6:25 دقیقه صبح در مسیر خیابان شیخ زاید به طول پنج کیلومتر و با شرکت حدود پنج هزار نفر برگزار گردید. در پایان دو شرکت کننده آفریقایی مقام اول و دوم و عبدالمجید عزیزی از جمهوری اسلامی ایران مقام سوم را کسب کردند.

رکورد نفر اول: 16:34

نفر دوم: 18:26

نفر سوم(عبدالمجید عزیزی): 19:41