گزارش تصویری بزرگداشت روز ملی روستا و عشایر دبستان صدرا کوهستانی فیشور