۲۷ هزار نفر در شهرستان اوز واجد شرایط رای دادن هستند

۲۷ هزار نفر در شهرستان اوز واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری در جمعه ۸ تیر هستند.

 ۲۷ هزار نفر در شهرستان اوز واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری در جمعه ۸ تیر هستند.

 به گزارش پسین اوز و طبق آمار جمعیت شهرستان اوز حدود ۲۷ هزار نفر واجد شرایط برای شرکت در انتخابات و رای دادن هستند.

طبق کارشناسی‌های انجام شده بسیاری از شهروندان اوز شاغل در کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و در زمان انتخابات در شهرستان حضور ندارند. بنابراین ممکن است این آمار نتواند پاسخگوی آمار و ارقام باشد.

 گفتنی است که در اسفند ماه ۱۴۰۲ کمتر از ۷ هزار نفر در انتخابات شرکت کرده که مشارکت ۲۵ درصدی را رقم زدند.