۸۸ نفر برای عضویت در شورای روستاهای اوز ثبت نام کردند۸۸نفر برای عضویت در شورای روستاهای اوز ثبت نام کردند.
بخشداران بیدشهر و مرکزی تا ساعت ۲۰ روز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ آمار داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش های بیدشهر ومرکزی را ۸۸ نفر اعلام کردند . صفدر منشی بخشدار بیدشهر و سینا آقایاری بخشدار مرکزی آمار ثبت نام کنندگان را به شرح زیر اعلام کردند؛ الف؛ بخش بیدشهر : که ۶۱نفر ثبت نام شدند که مشارکت بانوان در این بخش ۱۶/۳۹درصد بوده است : روستای بیدشهر ۱۲ نفر روستای کوره ۱۳ نفر روستای قلات ۸ نفر ، روستای هود ۸ نفر ، روستای اسلا آباد ۸ نفر ، روستاز گلار ۶ نفر و روستاي هیرم ۶ نفر ، بخشدار بیدشهر با بیان اینکه شورای روستاهای بیدشهر ، کوره وهود ۵ نفره هستند گفت ؛ تعداد اعضای شورای روستاهای اسلام آباد ، قلات ، گلار وهیرم‌۳نفره هستند.
سینا آقایاری بخشدار مرکزی در این رابطه گفت ۲۷ نفر داوطلب در روستاهای این بخش موفق به ثبت نام شدند که دربین ثبت نام کنندگان ۷ نفر داوطلب زن وجوددارد و۲۶ درصد داوطلبان را زن تشکیل می دهند ، آقایاری افزود؛ در روستای توحید ۴نفر، روستای فیشور ۹ نفر ، روستای کهنه ۹ نفر و روستای محلچه ۵ نفر ثبت نام شده اند ، بخشدار مرکزی در پایان گفت ؛ اعضای شورای اسلامی روستاهای فیشور وکهنه ۵ نفره و روستاهای توحید و محلچه ۳ نفره هستند گفتنی است که به دلیل نقص پرونده ، امکان کم و زیاد آمار وجود دارد.