اجرای پروژه آسفالت خیابان محمودی و سلطان العلماء

پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان محمودی و سلطان العلماء واقع در محله آفتاب که از چند ماه پیش شروع شده بود، اوایل مردادماه سال جاری به مراحل پایانی خود رسیده و امید می رود تا چند روز آینده به اتمام برسد.

به گزارش کارفرمایان این پروژه عبدالجبار و جاسم غفوری این خیابان به متراژ نه هزار متر مربع و با هزینه ای بالغ بر ده میلیارد ریال که از طرف ساکنین این خیابان و خیرین فیشوری تأمین گردیده توسط شرکت بتن راه گراش اجرا شده است و ناظر آن مهندس عبدی و محمدنور غفوری بوده و کارهای هماهنگی آن بر عهده عبدالکریم خلوتی می باشد.