تسریع در روند اجرای پروژه آسفالتکاری خیابانهای فیشور

در ادامه زيرسازی و آسفالتكاری كوچه و خيابانهای فيشور به همت خيرين محلی، قسمت عمده اين پروژه در شهريورماه ٩٩ تكميل گرديده و مقداری نیز در درست اجرا می باشد.
به گزارش روابط عمومی دهياری فيشور، آسفالت خيابان مسجد بلال تا مسجد حاجی بابايی به متراژ پنج هزار متر مربع و هزينه ای نزديك به هفتصد ميليون تومان تكميل گرديده است. ناظر زيرسازی اين پروژه مهندس شاكر عبدی و ناظر آسفالتكاري و پيمانكار، مهندس بيژن مصدق بوده اند. در اين خيابان لبه گذاري و كانيوا به طول تقريبي ٨٠٠ متر انجام شده است.
خيابان مسجد حاجی محمد تا مكتبخانه توحيد نيز به متراژ ٢٩٧٤ متر مربع و با هزينه ای بالغ بر دویست میلیون تومان به همت فرزندان مرحوم حاج عبدالرحمن صداقت آسفالت گرديده است.
خيابان روبروي مدرسه صداقت نيز به متراژ ١١٦٠ متر زيرسازي و ٦٢٧ متر آسفالتكاري با هزينه ٥٤ ميليون تومان به همت فرزندان مرحوم حاج عبدالرحمن صداقت تكميل گرديده است.
لازم به ذكر است كارفرماي اين دو پروژه نعمت الله بشكار و پيمانكار شركت خرم فداغي بوده و با نظارت دهياري و مهندس هاني عبادي تكميل گرديده است.