جذب نیروی امریه (خدمت سربازی) در ایستگاه آتش نشانی دهیاری فیشور

شاکر شیخ عبدلی: به گزارش روابط عمومی دهیاری فیشور با توجه به تصویب جذب نیروی امریه در ایستگاه آتش نشانی دهیاری فیشور، مشمولین دارای شرایط در اسرع وقت به دهیاری مراجعه و یا به شماره تلفن ۰۹۱۷۱۸۱۱۳۶۶ در واتساپ پیام ارسال فرمائید.

شرایط جذب:

۱_ نداشتن غیبت نظام وظیفه قبل از اعزام

۲_ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی

۳_ عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سابقه کیفری

۴_ داشتن دفترچه اعزام به خدمت که ۶۰ روز تا تاریخ اعزام وقت داشته باشد

۵_ افراد بومی در اولویت خواهند بود و در صورت نبود افراد بومی حائز شرایط ،غیر بومی جذب خواهد شد.

مهران سلیمانی با اعلام این خبر افزود تقاضا داریم افراد بومی فیشور دارای شرایط جهت معرفی و اطلاع از جزئیات بیشتر به دهیاری مراجعه و یا به شماره فوق پیام ارسال نمایند.