هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای فیشور انتخاب شد 

طی جلسه ای که امروز ۱۴ مرداد در بخشداری شهرستان اوز با حضور بخشدار مرکزی شهرستان و اعضا جدید شورای اسلامی فیشور برگزار شد هیات رئیسه شورا برای یکسال انتخاب گردید :

شاکر عبدی به عنوان رییس شورا

محمد علی فیشوری به عنوان نایب رئیس

فاطمه گل حقیقت به عنوان منشی

نادره ابراهیم پور به عنوان منشی دوم

و خانم گلستان کفاش به عنوان نماینده ی شورای اسلامی فیشور در شورای اسلامی شهرستان اوز معرفی شدند.

در جلسه فوق مقرر گردید در هفته ی جدید شورای اسلامی فیشور دهیار جدید برای دوره ششم را به بخشداری معرفی کند.