گزارشی از فعالیتهای دارالقرآن سلمان فارسی فیشور در ترم تابستان ١۴٠١

کلاسهای دارالقرآن سلمان فارسی در سه مقطع و دو رشته قرائت و حفظ جزء ٣٠ از ابتدای خرداد ماه افتتحاح و به مدت ٣ ماه ادامه داشت
در٢٨ شهریور ماه طی جلسه افتتاحیه کلاسهای ترم تابستان که با حضور قرآن آموزان و اولیاء شان برگزار شد تعداد ۴٠ قرآن آموز در مقطع ابتدایی و متوسطه اول شرکت نمودند

سپس ثبت نام کلاسهای قرائت و صحیح خوانی قرآن و شروع کلاسها از ابتدای تیرماه به مدت ٢ ماه ادامه داشت.

تعداد قرآن آموزان ١١٣ نفر
تعداد مربی ٩ نفر

مفاد آموزشی : آموزش روخوانی و روانخوانی، تجوید، مفاهیم قرآن، حدیث، احکام، خانواده، و اذکار.

با برگزاری مسابقات علمی ورزشی،و اردوهای تفریحی.

ودر پایان طی مراسم اختتامیه مکتبخانه های فیشور به قرآن آموزانی که جزء ٣٠ را حفظ نموده و قرآن آموزانی که روخوانی کل قرآن کریم را ختم کرده بودند گواهینامه پایان دوره اعطاء شد.