72 واحد مسکونی خیرساز در شهر گراش در حال ساخت است

به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى لارستان، مهندس حسن شبانى مديركل راه و شهرسازى لارستان از مسكن خير ساز در حال ساخت شهر گراش بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى لارستان، مهندس حسن شبانى مديركل راه و شهرسازى لارستان از مسكن خير ساز در حال ساخت شهر گراش بازديد كرد.

شبانى خیرین مسکن‌ساز را یک هویت اجتماعی دانست و اظهاركرد : مسکن مشکل جدی به خصوص برای اقشار كم برخوردار است که در همین راستا نگاه خیرخواهانه نيک انديش بزرگوازجناب آقاى زينل زينلى گراشى، ساخت سرپناه برای زوجين جوان نيازمند است.

مدير كل راه و شهرسازى لارستان تصريح كرد : برای احداث مسکن و ایجاد بستری مناسب در راستای توانمند کردن و حمایت از اقشار كم برخوردار که توانایی ساخت مسکن را ندارند، ٥ قطعه زمین جمعا به مساحت ٣ هزار  و ٣٧ متر مربع از سوى اداره كل راه و شهرسازى لارستان در اختیار خير شهر گراش برای خانه‌دارکردن اين افراد قرار گرفت.

شبانى گفت : اکنون ٧٢ واحد مسکونی در قالب ٢ ساختمان ١٢ واحدى و ٣ ساختمان ١٦ واحدى در حال ساخت است كه تاكنون٩٠ درصد پيشرفت فيزيكى داشته و در پايان اين واحدها با امكانات مجهز و كامل از جمله سرمايشى، گرمايشى، كابينت و… به واجدين شرايط تحويل داده خواهد شد و اميدواريم با همت آقاى زينل زينلى گراشى تا دهه  فجر آماده بهره بردارى شود.