توزیع بسته های معیشتی از طرف مرکز نیکوکاری مهر فیشور و محلچه

بيست و يكم ماه رمضان و همزمان با شروع ليالی قدر، ١٣٠ بسته معيشتی بين همشهريان فيشور و محلچه توزيع گرديد.


به گزارش روابط عمومی مركز نيكوكاري مهر فيشور و محلچه مجموع اين بسته ها به ارزش ريالی چهارصد ميليون ريال بوده و هزينه آن از طرف خيرين فيشور و محلچه تأمين گرديده است.
دفتر اين مركز در محل دهياري فيشور مستقر می باشد و اعضاء آن از اهالی خيرانديش فيشور و محلچه مي باشد و همشهريان عزيز مي توانند در طول سال جهت كمك به نيازمندان و شناسايي اولويتها در زمينه كمك به همشهريان به اين مركز مراجعه نمايند.