اعلام انزجار مردم شهرستان اوز نسبت به اقدام جنایتکارانه رژیم منحوس صهیونیستی

هارشنبه مورخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ مردم و دانش آموزان شهرستان اوز در سراسر شهرستان نسبت به اقدام جنایتکارانه و ضد حقوق بشر رژیم منحوس صهیونیستی و قتل عام بیماران به ‌ویژه کودکان و زنان بی پناه در بیمارستان المعمدانی غزه در مقابل فرمانداری و مقابل مدارس تجمع نمودند.

چهارشنبه مورخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ مردم و دانش آموزان شهرستان اوز در سراسر شهرستان نسبت به اقدام جنایتکارانه و ضد حقوق بشر رژیم منحوس صهیونیستی و قتل عام بیماران به ‌ویژه کودکان و زنان بی پناه در بیمارستان المعمدانی غزه در مقابل فرمانداری و مقابل مدارس تجمع نمودند.

لازم به ذکر است در بخش بیدشهر و بخش مرکزی و دهستان فیشور نیز مردم دست به تجمع و حمایت از مردم مظلوم فلسطین زدند.