برگزاری نماز طلب باران در فیشور

پنجشنبه چهاردهم دی ماه 1402 با حضور برادران و خواهران و امامت شیخ محمدعزیز حنیفی ساعت 7 صبح در محل استادیوم ورزشی شهداء فیشور نماز استسقاء برگزار گردید.

پنجشنبه چهاردهم دی ماه 1402 با حضور برادران و خواهران و امامت شیخ محمدعزیز حنیفی ساعت 7 صبح در محل استادیوم ورزشی شهداء فیشور نماز استسقاء برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور، شیخ محمد عزیز حنیفی قبل از شروع خطبه نماز طلب باران، حادثه تروریستی کرمان را محکوم کرده و دعا نمودند که خداوند متعال شهداء این حادثه را علو درجات و مجروحین را شفای عاجل نصب فرماید. امام جمعه فیشور ضمن توصیه به خود و مردم به رعایت تقوی تأکید نمود دو نکته بسیار مهم که باعث رحمت و بخشش خداوند می شود، توبه و استغفار به درگاه باریتعالی و پرداخت زکات و صدقات می باشد.