تعیین اعضاء هیأت بازرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در شهرستان اوز

اعضای هیات بازرسی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 1402 شهرستان اوز مشخص شد.

اعضای هیات بازرسی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 1402 شهرستان اوز مشخص شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور و به نقل از کانال اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان اوز، اسامی هیات بازرسی انتخابات 1402 شهرستان اوز به شرح ذیل می باشد:

1-احمد امینی معاون فرماندار بعنوان رئیس هیأت بازرسی

2-علی اصغر رضایی عضو و دبیر هیات بازرسی

3-خانم خیرالنساء نوروزی عضو هیات بازرسی

4-ثریا کمال مسئول دبیرخانه هیات بازرسی

5- فرشته شیروانی و لیلا بهمنی به عنوان کارشناسان دبیر خانه هیات بازرسی