درمانگاه فیشور 24 ساعته اداره می شود

پیرو شکایات مردمی در خصوص عدم حضور کادر درمان در 24 ساعت شبانه روز در مرکز درمانی فیشور و پیگیری بخشدار مرکزی، محسن سلمانپور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لار به همراه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اوز و اعضاء ستاد مرکزی از این مرکز درمانی به صورت سرزده بازدید کردند.

پیرو شکایات مردمی در خصوص عدم حضور کادر درمان در 24 ساعت شبانه روز در مرکز درمانی فیشور و پیگیری بخشدار مرکزی، محسن سلمانپور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لار به همراه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اوز و اعضاء ستاد مرکزی از این مرکز درمانی به صورت سرزده بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور و به نقل از روابط عمومی بخشداری مرکزی در این بازدید مسئولین از بخشهای مختلف مرکز درمانی فیشور از جمله اورژانس، درمانگاه، آزمایشگاه و داروخانه بازدید کرده و از نزدیک روند کار را بررسی و مقرر گردید حضور پزشکان به صورت 24 ساعته باشد و دستورات لازم نیز جهت رفع نواقص صادرشد.