محبوبیت علما در جنوب

تشییع و تدفین با شکوه مرحوم سید محمد امیر قتالی که خدایش رحمت کند , نشانه ای از محبوبیت علما وشیوخ ربانی در میان مردم جنوب  است .

عالمانی که در میان مردم و مثل مردم زیسته و خود عامل به آنچه می گویند می باشند .

محبوبیت و جایگاه اجتماعی خود به خود به دست نمیاد .با  تبلیغ و زور نمی شود ,سال ها برای آن زحمت کشیده می شود .خود را وقف خالق و مخلوق نمودن ثمره اش همین است که شما در تشییع جنازه دیروز دیدید .البته نمونه های قبل تر آن را هم دیده ایم …

آنچه عالم جنوب را از سایر مناطق جدا می کند صداقت در گفتار و نچسبیدن به مراکز قدرت و ثروت است ,اینان خود را فرزند مردم می دانند و دغدغه اجتماع دارند برای زندگی خوب سایر برادران و خواهران خود دل می سوزانند .تشویق مشارکت اجتماعی می کنند .مشکلات خانواده ها را به داوری می نشینند وحل و فصل می کنند و جوانان سرگردان را راه نشان می دهند با دلسوزی تمام .

 یک انسان هدایت شده ی به جامعه برگشته چقدر خود را مدیون همین علمای ربانی می بیند .

یک فقیر نیازمند که باترغیب همین انسان های برجسته مشکلش برطرف شده چقدر خود را مدیون می داند .

بارها در تشییع جنازه علمای بزرگ و مردمی شرکت کرده ام سیل مردم را دیده ام که برای دیدار آخر وبرای قدر شناسی از سال ها استقامت به بدرقه ایشان شتافته اند ..

آنگاه که مرحوم سید امیر شیخ جد ایشان به رحمت خدا رفت را مردم خمیر به یاد دارند که کل منطقه برای ایشان ایستادند .

آنگاه که در بندر خمیر شیخ محسن وفات فرمود چه اندازه مردم شرکت نموده بودند از شمار بیرون بود و آنگاه که در عمادده شیخ حیدر رحمان پور به رحمت خدا رفت مسجد از مشایعین پر پر بود و آنگاه که شیخ عزیزی در اهل به رحمت خدا رفت اهل پر شده بود از تشییع کنندگان …

و بزرگترین تشییع جنازه تاریخ جنوب مشایعت مومنان با مرحوم شیخ ضیایی بود که درود و سلام خداوند بر یکایک علمای ربانی و ایشان باد .

علما در قلب مردم جنوب جا دارند و این به سبب استقامت و مهربانی و دلسوزی آنان است ,هم باخدا صادقند و هم با مردم..

روح همه رفتگان و مبلغان راه دین خدا شاد باد و خداوند عاقبت همه ی مارا بخیر کند

بنی هاشمی جمعه ۸ دی ماه ۱۴۰۲