مصاحبه صدا و سیمای فارس با شریف بازرگانی، در مورد عمارت تاریخی محمد سعید سوداگر و موزه مردم شناسی اوز

صدا و سیمای فارس مصاحبه ای با شریف بازرگانی مسئول موزه مردم شناسی اوز در مورد عمارت تاریخی حاج رئیس محمد سعید سوداگر و موزه مردم شناسی اوز انجام داده و در این گفتگو، بازرگانی در مورد قدمت عمارت تاریخی سوداگر ، اجزای مختلف آن، اسامی و کاربرد هرکدام از این اجزا و نیز نحوه مرمت این خانه تاریخی توضیحاتی ارائه نموده است.

صدا و سیمای فارس مصاحبه ای با شریف بازرگانی مسئول موزه مردم شناسی اوز در مورد عمارت تاریخی حاج رئیس محمد سعید سوداگر و موزه مردم شناسی اوز انجام داده و در این گفتگو، بازرگانی در مورد قدمت عمارت تاریخی سوداگر ، اجزای مختلف آن، اسامی و کاربرد هرکدام از این اجزا و نیز نحوه مرمت این خانه تاریخی توضیحاتی ارائه نموده است. وی همچنین در مورد موزه مردم شناسی اوز و اشیای موجود در آن و نحوه اهدای اشیا و مرمت این اشیا،  کد گذاری، تصویربرداری، شناسنامه دار کردن همه اشیا‌ و … صحبت نموده است. لازم به ذکر است که موزه مردم شناسی اوز، شعار خود را اهدای حداقل یک شی توسط هر شهروند شهرستان اوز قرار داده  و تمامی اشیای اهدایی به نام اهداکننده، در موزه نگهداری می شود.

با توجه به هزینه زیاد مرمت و نگهداری عمارت تاریخی سوداگر و همچنین مرمت و نگهداری اشیای اهدایی و نیز هزینه بررسی و مطالعه روی اسناد تاریخی و کتب قدیمی موجود در موزه لازم است این مکان تاریخی و اشیای موجود در آن توسط وزارت میراث فرهنگی، دوستداران میراث فرهنگی و خیرین محترم مورد حمایت قرار گیرد.